Meritve in poročila

aura

Opis in namen

Steklarstvo Lukanc izdeluje posebne krožnike, ki zaradi načina izdelave, oblike in izbire ustreznih materialov sevajo energijo, ki ugodno vpliva na biopolje ljudi. Želimo ugotoviti in dokazati, kako kristalni bioenergijski krožniki delujejo na ljudi.

Zbranih je bilo šest oseb različnih starosti in spola, slikanje s kirlianovo GDV kamero je bilo v zaprtem prostoru s temperaturo 21°C tako, da je bilo prvo slikanje oseb ob prihodu, drugo slikanje pa po držanju kristalno bioenergijskega krožnika v rokah približno 30-40 minut.

Meritve

IZVAJALEC:  Janez Pelko, certificirani GDV operater, VELENJE, Stantetova 3
NAROČNIK:  Steklarstvo Lukanc, s.p., Grajska vas 49, 3303 Gomilsko
OBDELAVA: Programska in strojna oprema GDV Kirlian, dr. Konstantin Korotkov, St.Petersburg
NALOGA: Ugotavljanje vpliva energetskih kristalnih bioenergijskih krožnikov na biopolje (avro) osebe

Analiza podatkov

Podatki meritve po standardnih nastavitvah GDV kamere so zbrani v tabeli, razpon izmerjenih energetskih točk je bil od 11.416 do 21.322 pixelov. Višja vrednost je boljši rezultat, ki je odvisen od psihofizičnega stanja posameznika in okolja in energetskega vpliva kristalnega bioenergijskega krožnika.

Tabelarni pregled čaker

TABELARNI PREGLED ČAKER
OSEBAČakra 1Čakra 2Čakra 3Čakra 4Čakra 5Čakra 6Čakra 7
SonjaDolGorGorEDolDolDol
RobertGorGorGorGorGorGorGor
JanezGorDolDolGorGorEGor
FrediGorGorDolEGorEDol
MitjaDolDolDolDolGorGorGor
KristinaGorDolGorGorGorGorE
3G+3D,3G+3D3G+3D3G+1D+2E5G+1D3G+1D+2E2G+2D+1E

Skupaj: 23 čaker Gor, 13 čaker Dol,  6 čaker Enako (ni bilo vpliva)   Vidimo, da se več čaker bolj odpre kot zapre, najbolj ugoden učinek kristalnega bioenergijskega krožnika je na 5., to je na grleno čakro.

IMENA ČAKER

Št. 1 = muladhara           št. 4 = anahata         št. 7 = sahasrara

Št. 2 = svadistana št. 5 = vishuda

Št. 3 = manipura št. 6 = ajna

Tabelarni pregled biopolja

OSEBA
  1. MERITEV
  1. MERITEV
RAZLIKA
Sonja

16192

17489

+1297
Robert

11496

17186

+5620
Janez

18150

20209

+2159
Fredi

19863

19066

– 796
Mitja

14195

17446

+3251
Kristina

17456

21322

+3668

Enota za energetsko enoto je pixel,  višja vrednost je boljša, + je povečanje

V prilogi so natisnjene korone prstov in slika avre – biopolja po posameznikih, za Roberta je prikazano še največje odstopanje v plus in krožni diagram, ki pokaže potekanje energije  po organih ali sklopih. Rdeci diagram je po testu s kristalnim bionergijskim krožnikom.

Zaključek

Iz rezultatov je razvidno, da kristalni bioenergijski krožniki ugodno vplivajo na izboljšanje biopolja oseb, kar pomeni tudi izboljšanje psihofizičnih lastnosti.

Opazno je  v številčnih parametrih in tudi v zaokroženosti in enakomernejši razporeditvi avre že po krajšem vplivanju na ljudi.

S tem je tudi ugoden vpliv na delovanje čaker. Boljše rezultate lahko dobimo po dolgotrajnejšem vplivu, če so kristalni bioenergijski krožniki nameščeni v prostoru ali blizu osebe.